پیشینه تاریخی گفت وگوی اسلام مسیحیت با تاکید بر دیدگاه شیعه و کاتولیک
55 بازدید
ناشر: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (‌ره)
نقش: نویسنده
شابک: 978-964-411-285-0
سال نشر: 1387
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در 5 فصل: 1. کلیات و مفاهیم؛ (تعریف، هدف، ضرورت، کتابشناسی، شرایط و موانع گفتگو، و...) 2.گفتگومیان حاکمان و اندیشمندان اسلامی و مسیحی؛ 3. گفتگو میان معصومان و مسیحیان؛ 4.گفتگو میان علمای شیعه با مسیحیان؛ 5.گفتگوی شیعه با مسیحیت در قرن اخیر.