انسان، راه و راهنماشناسی
54 بازدید
ناشر: انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)
نقش: نویسنده
سال نشر: 1389
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در 10 درس: 1. چیستی انسان 2. چیستی انسان (امور فطری، کرامت و خلافت انسان، امانیسم و نقد آن)؛ 3. فلسفه آفرینش (و بحث معنای زندگی)؛ 4. وحی شناسی (و بحث تجربه دینی)؛ 5. پیامبرشناسی (و بحث عصمت)؛ 6. قرآن‌شناسی (و بحث اعجاز)؛ 7. قرآن و فرهنگ عصر نزول (و نقد نظریات دکتر سروش)؛ 8. خاتمیت و جامعیت (و نقد دیدگاه روشنفکران)؛ 9. امامت (و بحث شئون و اختصاصات امام)؛ 10. مهدویت (و بحث آسیب‌شناسی مهدویت).